Home

HR-Ondersteuning, aangepast aan uw behoefte

Bezorg uw bedrijf wind in de zeilen! Wij helpen u graag om tijdens cruciale momenten ondersteuning te bieden dáár waar u dat nodig acht. Hiertoe wordt er samen met u gezocht naar een gepaste aanpak van uw probleem of vraag. U mag in dit kader steeds rekenen op een gedreven, resultaatsgerichte, hands-on inzet. Voor ons is het immers steeds "alle hens aan dek!"

Personeelsadvies

We staan u graag bij op het gebied van staffing. De juiste persoon op de juiste plek krijgen is ons streefdoel. Het in kaart brengen van de benodigde competenties én de match zoeken met de juiste persoon kan u rustig aan ons overlaten. Uiteraard wordt hierbij steeds rekening gehouden met de eigenheid van de organisatie en de aspecten die u belangrijk vindt.

Interim-management

Zit u tijdelijk verlegen om een verantwoordelijke die de continuïteit met betrekking tot personeelszaken in uw organisatie waarborgt? Wij helpen u graag verder!

HR-projecten

Vaak word je zodanig opgeslorpt in je job, waardoor de ruimte ontbreekt om zinvolle projecten te initiëren. Wij kunnen jou toegevoegde waarde leveren bij de implementatie van projecten zoals: recruteringsbeleid, opleidingsbeleid, absenteïsmebeleid, KPI-systemen, competentiemanagement, etc.  

Andere diensten

Naast de courante services op vlak van personeelsbeleid en organisatiestructuur, kan u ook onze hulp inroepen voor opleidingen (individueel of in groep), loopbaanplanning, in kaart brengen van competenties, mutaties, ... En ja, ook tijdens moeilijke momenten kan u op ons rekenen. We staan u bij in crisissituaties en helpen u om conflicten uit te klaren. Kortom, we stellen graag onze jarenlange ervaring ter beschikking van uw organisatie, neem gerust contact met ons op als u vragen heeft.

© 2007-2018 Zenith BVBA | Gebruiksvoorwaarden